Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Określ, w jaki sposób zmiany w organizacji 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Określ, w jaki sposób zmiany w organizacji

1 Zadanie
2 Zadanie
  • W jaki sposób zmiany w ogranizacji sił bolszewickich wpłynęły na wynik Bitwy Warszawskiej

- Zwiększono ilość piechoty w Armii Czerwonej;

- Zmniejszono liczbę kawalerii;

- Powiększono liczbę rezerwistów;

- Armia Czerwona nacierała siłami zgrupowanymi w dwa związki operacyjne: uczestniczący w Bitwie Warszawskiej  Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego  oraz nie uczestniczący w Bitwie Warszawskiej Front Południowo-Zachodni Aleksandra Jegorowa. 

-  Prawe skrzydło wojsk Tuchaczewskiego otrzymało zadanie opanowania obszaru Grudziądza i Torunia oraz forsowania Wisły na odcinku od Dobrzynia po Włocławek.

- Centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostało na Modlin i na Warszawę.

- Główne siły Frontu Południowo-Zachodniego ustawiono nad rzeką Strypą oraz pod Brodami, po czym parły na Lwów. 12 Armia Woskanowa forsowała Bug na południe od Włodawy.

- Większość sił Frontu Zachodniego posuwała się w kierunku północno-zachodnim – na północ od Warszawy, a trzon sił Frontu Południowo-Zachodniego w kierunku południowo-zachodnim – na Lwów.