Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Omów przebieg wojen w byłej Jugosławii. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przebieg wojen w byłej Jugosławii .

W 1980 r. wraz ze śmiercią Josipa Broza - Tity rozpoczął się kryzys wewnętrzny w Jugosławii

25 czerwca 1991 r. - niepodległość proklamowały Słowenia i Chorwacja , co spowodowało zbrojną interwencję Jugosławii na terenie Słowenii. Atak został powstrzymany i potępiony na arenie międzynarodowej. Wycofujące się wojska jugosławiańskie zaatakowały Chorwację, gdzie również poniosły klęskę.

17 listopada 1991 r. - niepodległość proklamowała Macedonia.

5 kwietnia 1992 r. -  niezależność ogłosiła Bośnia i Hercegowina , na jej terytorium wkroczyły oddziały jugosławiańskie. Pod wpływem opinii międzynarodowej Jugosławia została zmuszona do wycofania swoich wojsk. Miejscowym Serbom pozostawiono jednak cały sprzęt ciężki. Szybko rozpoczęli oni walki z Bośniakami. Konflikt trwał do 1995 r., zginęło ok. 200 tys. osób. Walki odznaczały się dużym okrucieństwem, prowadzono czystki etniczne. Przodowali w nich Serbowie. 

Wojna w byłej Jugosławii wykazała bezsilność organizacji międzynarodowych - ONZ, NATO i Unii Europejskiej, które nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków, aby zakończyć konflikt. 

21 listopada 1995 r.  - podpisano porozumienie pokojowe w Dayton

14 grudnia 1995 r. - zawarto układ pokojowy w Paryżu . Na jego mocy: w Bośni i Hercegowinie suwerenną władzę uzyskali Serbowie, Chorwaci i islamscy Bośniacy. Ich przedstawiciele zasiadają w trzyosobowej radzie zarządzającej państwem.

- Z czasem rozpadowi uległa także Serbia . W 1996 r. rozpoczęły się walki Albańczyków o odłączenie Kosowa. W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość, jednak nie uznały jej wszystkie państwa. W 2006 r. Czarnogóra zerwała federację z Serbią.