Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Społeczne konsekwencje przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r. :

  • Polacy stali się wolnym i suwerennym narodem.
  • Nastąpiło ustabilizowanie waluty i obniżenie inflacji. W 1992 r. polska gospodarka wyszła z zapaści i po gwałtownym spadku produkcji w 1989 r. nastąpił okres wzrostu gospodarczego. W Polsce powstały pierwsze supermarkety, stacje paliw. Polacy mogli nabyć sprzęt elektroniczny, dostępny do tej pory jedynie na Zachodzie. 
  • Nastąpiła przebudowa systemu podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.
  • Polacy powoli odnajdywali się w nowej rzeczywistości. Większość społeczeństwa nie znała zasad gospodarki wolnorynkowej - zasad konkurencji, pułapek marketingu itp. 
  • Bezrobocie strukturalne, mające trwały charakter. Wywołane było ono restrukturyzacją całych gałęzi gospodarki i zamknięciem nierentownych zakładów przemysłu ciężkiego i PGR-ów. Największe bezrobocie wystąpiło na tzw. Ziemiach Odzyskanych (Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej).
  • Prywatyzacja prowadzona niejednokrotnie z naruszeniem prawa umożliwiła tworzenie fortun byłym działaczom komunistycznym.