Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Proces rozpadu byłej Jugosławii .

W 1980 roku wraz ze śmiercią Josipa Broza - Tity rozpoczął się kryzys wewnętrzny w Jugosławii. 

25 czerwca 1991 r. niepodległość proklamowały Słowenia i Chorwacja , co spowodowało zbrojną interwencję Jugosławii na terenie Słowenii. Atak został powstrzymany i potępiony na arenie międzynarodowej. Wycofujące się wojska jugosławiańskie zaatakowały Chorwację, gdzie również poniosły porażkę. 

7 listopada 1992 r. niepodległość ogłosiła Macedonia , a 5 kwietnia 1992 r. Bośnia i Hercegowina . Do Bośni i Hercegowiny wkroczyły oddziały jugosławiańskie, jednak pod wpływem opinii międzynarodwej zostały zmuszone do wycofania swoich wojsk. Miejscowym Serbom pozostawiono jednak sprzęt wojskowy, który stał się powodem wybuchu konfliktu pomiędzy nimi a muzłumańskimi Bośniakami. Walki trwały do 1995 r. i odznaczały się dużym okrucieństwem. Zginęło w nim ok. 200 tys. osób. Wszystkie strony konfliktu dokonywały czystek etnicznych, przodowali w nich jednak Serbowie. 

Wojna wykazała znaczną bezsilność organizacji międzynarodowych - ONZ, NATO i Unii Europejskiej, które nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków, aby zakończyć konflikt.

W 1996 r. rozpoczęły się walki Albańczyków o odłączenie Kosowa . W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość, jednak nie uznały jej wszystkie państwa. 

2006 r. Czarnogóra podjęła decyzję o zerwaniu federacji z Serbią.