Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Scharakteryzuj główne cele polityki zagranicznej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Główne cele polityki zagranicznej Polski po 1989 roku :

  • Dążenie do wycofania wojsk sowieckich, stacjonujących na terytorium Polski nieprzerwanie od 1945 r. Ostatnie oddziały armii rosyjskiej opuściły nasz kraj dopiero 17 września 1993 r. 
  • Dążenie do przyjęcia Polski w struktury Unii Europejskiej.
  • Dążenie do przyjęcia Polski w struktury NATO. 
  • Nawiązanie wzpółpracy z państwami Zachodu: Wielką Brytanią, Francją, Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi.