Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 90

  • Mimo, że premierem rządu został Tadusz Mazowiecki, to jednak resorty siłowe w dalszym ciągu były podporządkowane komunistom. Gen. Czesław Kiszczak kierował MSW, natomiast gen. Florian Siwicki - MON. Dochodziło do wielu nadużyć i zatajania zbrodni systemu komunistycznego. Celowo niszczono i palono akta wytworzone przez poprzednią władzę.
  • 29 XII 1989 r. przyjęto historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. W godle znowu pojawił się Orzeł Biały w złotej koronie.
  • Zlikwidowano cenzurę, Służbę Bezpieczeństwa przekształcono w Urząd Ochrony Państwa (UOP), jego funkcjonariuszy poddano weryfikacji.
  • Roziwązano ZOMO i ORMO, a MO zmieniła nazwę na "policja".
  • Zniesiono święta komunistyczne a przywrócono obchody: 3 Maja i 15 sierpnia.
  • W I 1990 r. odbył się ostatni zjazd PZPR, na którym rozwiązano tę partię. W miejsce PZPR powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) .
  • Podjęta przez Lecha Wałęsę decyzja o budowie systemu wielopartyjnego, spowodowała rozłam w obozie solidarnościowym. 
  • Obóz solidarnościowy rozpadła się na dwa postsolidarnościowe ugrupowania polityczne: Porozumienie Centrum (prawicowo - konserwatywne) oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (centrowy). 
  • W XII 1990 r. przeprowadzono pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie , w których zwyciężył Lech Wałęsa . 22 XIII 1990 r. ostatni prezydent RP na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski przekazała Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie II RP