Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Ogłoszenie stanu wojennego. WRON, który przejął

Tekst źródłowy Zadanie

1. Porównaj oba dokumenty i wyjaśnij, do jakich postaw nakłaniał społeczeństwo WRON, a do jakich Solidarność .

- Wojskowa Rada Ocealenia Narodowego nakłaniała polskie społeczeństwo do podporządkowania się decyzjom władz państwowych, zachowania dyscypliny, ładu i porządku. Wojciech Jaruzelski w swym przemówieniu imputował, jakoby Polska znalazła się na krawędzi wojny domowej, a działacze "Solidarności" szerzyli w kraju bezprawie, samowolę i chaos. Oskarża ich o rujnowanie gospodarki i narażanie suwerenności oraz bytu narodu. I sekretarz KC PZPZ zaznaczał: Czas zejść z drogi klęski, zapobiec narodowej zgubie. Czas na stanowcze działania w imię wyższej konieczności.

Działacze "Solidarności" wzywają do strajku generalnego w całym Regionie. Podkreślają: Solidarność istnieje i istnieć będzie dopóty, dopóki działać będzie ostatnia Komórka naszego Związku, dopóki nie aresztują 10 milionów ludzi (...)".

2. Oceń argumenty przedstawione przez obie strony

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez ekipę wojskową gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Miał on na celu opanowanie i złamanie niezależności "Solidarności". Na rzecz WRON zawieszono wszystkie dotychczasowe uprawnienia organów konstytucyjnych. Jaruzelski chciał zastraszyć społeczeństwo, dlatego demonstrował siłę, wprowadził wojsko na ulicę. Na terenie Polski rozlokowano 70 tys. żołnierzy z bronią i ciężkim sprzętem oraz 30 tys. milicjantów. Argumenty przedstawiane w tekście źródłowym przez Wojciecha Jaruzelskiego są przekłamane. Generał oskarżał "Solidarność" o wciągnięcie Polski w kryzys ekonomiczny, a w rzeczywistości to władza za niego odpowiadała. Polsce nie groził rozpad państwa. Komunistyczne władze obawiały się utraty dotychczasowych wpływów. 

Stan wojenny zaskoczył działaczy "Solidarności", których wtrącano do więzień, a strajki pacyfikowano. Członkowie NSZZ "Solidarność" żądali uwolnienie wszystkich aresztowanych. Wierzyli, że Naród zwycięży nad władzą.