Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Scharakteryzuj przyczyny kryzysu ZSRR w latach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj przyczyny kryzysu ZSRR w latach

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Przyczyny kryzysu ZSRR w latach 80. :

  • W latach 80. Związek Sowiecki pogrążył się w kryzysie gospodarczym, spowodowanym centralnym sterowaniem gospodarki oraz kosztami wyścigu zbrojeń i wojny w Afganistanie.
  • W kraju szerzyła się korupcja, marnotrawiono wiele surowców.
  • Liczne nieodpowiedzialne eksperymenty gospodarcze kończyły się niepowodzeniem i trwonieniem pieniędzy.
  • Przywódcy KPZR - Jurij Andropow oraz Konstantin Czernienko nie przeprowadzili znaczących zmian, a ich urzędowanie było krótkie z powodu podeszłego wieku.
  • Polityka wewnętrzna Michaiła Gorbaczowa prowadzona pod hasłami: pierestrojki (przebudowy), głasnosti (jawności) i uskorienia (przyspieszenia) - spowodowała uwidocznienie nadużyć władzy oraz katastrofalnej sytuacji gospodarczej, w której znalazło się państwo.
  • Komuniści zmniejszyli nakłady na naukę, przez co poziom nauczania znacznie się obniżył. Jakość opieki medycznej również uległa pogorszeniu. 
  • Powszechnym problemem ZSRR stał się alkoholizm.