Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Chińska Republika Ludowa. Chiny i ich sąsiedzi 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Chińska Republika Ludowa. Chiny i ich sąsiedzi

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień, jakie tereny zajęła ChRL po 1949 r. 

- Chińska Republika Ludowa objęła swym zasięgiem większość historycznych terenów Chin. W 1950 r. obszary ChRL zostały dodatkowo poszerzone o Tybet (w wyniku interwencji). 

2. Wskaż, gdzie schronili się zwolennicy Czang Kaj - szeka po klęsce w 1949 r. 

- Zwolennicy Czang Kaj - szeka po klęsce w 1949 r. schronili się na Tajwanie, gdzie proklamowali istniejącą do dnia dzisiejszego Republikę Chińską.