Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, w jaki sposób powstanie Układu 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, w jaki sposób powstanie Układu

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Układ Warszawski .

Utworzenie przez mocarstwa zachodnie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz przyjęcie w jego struktury RFN - spowodowało powołanie przez Związek Sowiecki oraz państwa Wschodu własnego bloku wojskowego - Układu Warszawskiego

Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej , nazwany od miejsca zawarcia - Układem Warszawskim powstał 14 maja 1955 r . Jego członkami były: Związek Sowiecki, PRL, Węgry, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Bułgaria, NRD oraz Albania (do 1964 r.). 

Oficjalnie Układ Warszawski był europejskim sojuszem obronnym państw demokracji ludowej, który miał zapobiec ewentualnemu konfliktowi wojennemu. W rzeczywistości, zgodnie z ówczesną doktryną ZSRR, stał się paktem ofensywnym. Zwiększał kontrolę ZSRR nad państwami satelickimi oraz sankcjonował pobyt sowieckich wojsk na ich terytorium. Potwierdziła to inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r.