Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego w czerwcu 1953 r. w NRD 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, dlaczego w czerwcu 1953 r. w NRD

1 Zadanie
2 Zadanie

Przyczyny protestów robotników w NRD w czerwcu 1953 roku :

  • Pogarszające się warunki życiowe, wynikające z konieczności spłaty reparacji wojennych na rzecz ZSRR;
  • Ograniczenie swobód demokratycznych;
  • Zwalczanie Kościoła;
  • Kryzys gospodarczy - postępująca nacjonalizacja oraz rozbudowa przemysłu ciężkiego doprowadziły w konsekwencji do braków w zaopatrzeniach żywościowych;
  • Wzrost cen mięsa i wędlin;
  • Spadek dochodów realnych o 20 - 40 %;