Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego rząd komunistyczny podjął 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij, dlaczego rząd komunistyczny podjął

1 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Rząd komunistyczny podjął walkę z Kościołem, ponieważ dążył do ograniczenia wpływu religii na społeczeństwo oraz jego laicyzację. Masowo prześladowano Kościół rzymskokatolicki, który sprzeciwiał się nowemu ustrojowi. Komuniści sprawnie przystąpili do nacjonalizacji większości majątku należącego do Kościoła oraz charytatywnej organizacji "Caritas".

Na początku lat 50. biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi i księżom z kurii kieleckiej wytoczono procesy, podczas których propagandowo "udowodniono" antypolską działalność Kościoła katolickiego w Polsce. Wyjątkowo nikczemną formą walki z Kościołem były działania mające na celu rozbicie jedności wewnętrznej i duchowieństwa. Służyła temu działalność tzw. "księży patriotów", zmuszanie do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, próby rozbicia Episkopatu Polski przez inwigilację dostojników bliskich prymasowi Wyszyńskiemu.

W kwietniu 1950 r. Episkopat podpisał porozumienie z władzą, które miało otwierać okres pokojowego współistnienia. Kościół zobowiązał się do nauczać w poszanowaniu prawa i władzy ludowej oraz moralnie wspierać reformy gospodarcze i społeczne. Była to cena za m.in. prawo do nauczania w szkole, duszpasterstwo w wojsku, zachowanie prasy katolickiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegi oraz uznanie papieskiej władzy w kwestiach wiary i inwestytury kościelnej. Porozumienie nie było przestrzegane przez komunistów. Procesy księży, administracyjne utrudnienia w realizacji warunków umowy państwowo - kościelnej, dekret Rady Państwa o obsadzaniu stanowisk kościelnych z lutego 1953 r. - doprowadziły w konsekwencji do stanowczego protestu władz kościelnych - List " Non possumus " prymasa Stefana Wyszyńskiego do rządu w maju 1953 r. We wrześniu 1953 r. prymas Polski został internowany, jednak próba jego złamania przez komunistów zakończyła się niepowodzeniem.