Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wskaż zmiany polityczne i społeczne 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż zmiany polityczne i społeczne

1 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Zmiany polityczne i społeczne, jakie nastąpiły w okresie stalinowskim :

  • W 1948 r. odsunięto Władysława Gomułkę od władzy. Bolesław Bierut oskarżył go o tzw. " odchylenie prawicowo - nacjonalistyczne ". Wydarzenie to rozpoczęło proces przyspieszonej sowietyzacji kraju. 
  • Nastąpiły procesy sądowe polityków PPS, które osłabiły jej przywództwo oraz struktury wewnętrzne. Było to działanie zamierzone przez komunistów. 15 XII 1948 r. doszło do połączenia PPR i PPS i powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) . Na czele PZPR stanął Bolesław Bierut wraz ze swoimi współpracownikami, m.in. Jakubem Bermanem i Hilarym Mincem.
  • Komuniści rozbili podziemie zbrojne, od dłuższego czasu inwigilowane przez aparat bezpieczeństwa. Członkowie WiN, NSZ oraz NZW trafiali do więzień, byli zabijani, szykanowani, skazywani na długoletnie kary więzienia, torturowani i kierowani do obozów pracy. 
  • Rozpoczęto proces zmniejszania roli pozostałych partii. Oprócz PZPR pozwolono funkcjonować jeszcze Stronnictwu Ludowemu (od 1949 r. po przyłączeniu resztek Mikołajczykowskiego PSL-u nazwanego - Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, ZSL) i Stronnictwu Demokratycznemu (SD), które musiały uznać "kierowniczą rolę" PZPR.
  • Rozpoczęto proces stalinizacji Polski . Na wzór sowiecki organizowano gospodarkę, naukę, kulturę, wojsko, sądownictwo. Sowietyzacja wojska była łatwa, ponieważ większość wyższej kadry dowódczej z marszałkiem Polski - Konstantym Rokossowskim na czele - była obywatelami ZSRR. 
  • Zwiększono represje wobec społeczeństwa. Ofiarami prześladowań stawali się nie tylko realni, ale również urojeni przeciwnicy komunizmu. Wśród dyskryminowanych przez ustrój komunistyczny znaleźli się m.in. premier, piłsudczyk Kazimierz Świtalski , rotmistrz Witold Pilecki oraz szef Kedywu AK gen. August Emil Fieldorf, pseud. "Nil" .
  • Represje oraz prześladowania dotknęły również Kościół. We wrześniu 1953 r. internowano prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego .
  • Wszechobecna propaganda wpajała społeczeństwu miłość do ZSRR i jego przywódcy Józefa Stalina. Na szeroką skalę rozwinął się kult jednostki . Stalinowi stawiano pomniki, pisano wiersze na jego cześć, śpiewano o nim pieśni, jego imieniem nazywano szkoły i zakłady pracy, portrety zdobiły gmachy urzędów oraz fabryki. W podobny sposób traktowano także Bolesława Bieruta. 
  • Symbolem przyjaźni "polsko - sowieckiej" stał się Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie . Wzorowany na Uniwersytecie Moskiewskim, został zbudowany w latach 1952 - 1955. Warszawiacy nazywali go najczęściej PEKIN-em. 
  • Rozpoczęto ideologiczną indoktrynację młodego pokolenia . Komunistyczne władze wprowadziły wiele reform w szkolnictwie - ułatwiono dostęp do edukacji młodzieży wiejskiej, skrócono drogę kształcenia dla osób chcących zostać nauczycielami. Ograniczono autonomię wyższych uczelni, uniwersytety zostały podporządkowane władzy państwowej. Aby odseparować młodzież od Kościoła i działalności niepodległościowej - powołano Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) oraz Służbę Polsce (SP)