Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podaj cele propagandy komunistycznej w 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj cele propagandy komunistycznej w

1 Zadanie
2 Zadanie

Cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmu :

- Propaganda komunistyczna miała na celu wychwalanie socjalizmu, partii i wodza. Stanowiła główny instrument władzy państwowej w Polsce ludowej.

- Propaganda komunistyczna oprócz wpływu na treść przekazu informacyjnego, miała za zadanie kształtowanie postaw jednostek i zwalczanie przekazu Kościoła katolickiego. Jej celem było takie ukształtowanie postaw społeczeństwa, aby podlegało samokontroli (bez udziału służb bezpieczeństwa). Służyła wychowaniu społeczeństwa w uwielbieniu dla władzy, przy jednoczesnej nienawiści do opozycji. 

- Przyczyniła się do upowszechnienia dostępu do kultury. Książki, filmy i przedstawienia teatralne, chociaż służyły komunistycznej propagandzie, stały się dostępne dla każdego.