Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Jakie znaczenie dla narodu polskiego miała 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jakie znaczenie dla narodu polskiego miała

1 Zadanie

Utrata dóbr kulturalnych miała kolosalne znaczenie dla narodu polskiego. W wyniku grabieżczej polityki okupacyjnej, prowadzonej przez Niemcy i ZSRR w czasach II wojny światowej - z terenów byłej II RP - wywieziono dzieła sztuki najwyższej klasy, miliony woluminów książek, archiwa, pamiątki rodzinne oraz wawelskie arrasy. Najeźdźcy spalili, bądź wyburzyli budynki, tworzące często unikalną zabudowę miast. Bombardowania oraz ostrzał artyleryjski prowadzony przez jednostki Wehrmachtu w czasie Powstania Warszawskiego - doprowadził do niemal całkowitego zniszczenia miasta. Wówczas spłonął gmach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej a wraz z nim zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej. Wysadzono w powietrze Zamek Królewski, Katedrę Warszawską, kościół Jezuitów, Kościół Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście oraz pałac Krasińskich. 

Więcej informacji : W. Tomkiewicz, Straty kulturalne Warszawy , Warszawa 1948.