Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Testament Polski Walczącej. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Testament Polski Walczącej.

Tekst źródłowy Zadanie

1. Podaj przykłady oraz ocenę działań ZSRR wobec Polski, wymienione przez Radę Jedności Narodowej

- Sowieci zarządali włączenia do ZSRR polskich ziem, leżących na wschód od tzw. linii Curzona. Ziemie te stanowiły blisko połowę terytorium II RP. 

- Władze ZSRR rozpoczęły wrogą kampanię przeciwko legalnemu Rządowi RP w Londynie, zarzucając mu współpracę z Niemcami. 

- Stalin utworzył "rząd" polski, złożony z polskich komunistów, którzy siłą narzucili Polakom nową władzę, gwałcąc suwerenność państwową. 

- Rozpoczęły się krwawe rządy NKWD, terror oraz prześladowania członków Polskiego Państwa Podziemnego.

2. Wyjaśnij, co oznacza zawarte w deklaracji stwierdzenie, że naród polski należy do rodziny "narodów zachodniosłowiańskich".

- Zawarte w deklaracji stwierdzenie, że naród polski należy do rodziny " narodów zachodniosłowiańskich " oznacza, że   Polacy, tak jak Czesi i Słowacy wywodzą się z jednej grupy Słowian, zamieszkujących w średniowieczu wschodnią i środkową część kontynentu europejskiego.