Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Omów konflikty etniczne, do których doszło 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Rzeź Polaków na Wołyniu .

Konflikty etniczne, do ktorych doszło w czasie II wojny światowej, miały miejsce głównie na obszarze Kresów Wschodnich. Działalnością wsławiła się tam Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), która mordowała Polaków w bestialski sposób. Ukraińskich partyzantów nazywano również banderowcami - od nazwiska ich przywódcy Stefana Bandery, który głosił hasło: "Polacy za San". Głównym celem UPA było usunięcie przedstawicieli innych narodowości z terenów uznawanych przez nią za przynależne do Ukrainy. Na Wołyniu UPA zaczęła przeprowadzać czystki etniczne na początku 1943 r. Do najbardziej dramatycznych wydarzeń doszło w lipcu 1943 r. Ukraińcy nie oszczędzali nikogo - ginęły kobiety, dzieci i starcy. Ludobójstwo na Wołyniu rozgrywało się przy aprobacie Niemców, dla których konflikty wewnętrzne między różnymi narodowościami były bardzo korzystne. 

W wyniku działań UPA na Kresach Wschodnich zginęło łącznie ok. 100 tys. Polaków, a ok. 300 tys. zostało zmuszonych do ucieczki na zachód. 

Zobacz: E., W. Siemaszko " Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945 ", Warszawa 2000.