Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeprowadź debatę "za" i "przeciw" 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeprowadź debatę "za" i "przeciw"

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
 • "Czy decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była słuszna?"

Argumenty "Za" :

 • Po pięciu latach niemieckiej okupacji: powszechnym terrorze, masowych rozstrzeliwaniach, łapankach, wysyłaniu Polaków na roboty przymusowe do Niemiec - Warszawiacy zapragnęli stanąć do walki z Niemcami i zginąć z bronią w ręku. 
 • Polacy od lat przygotowywali się do walki z Niemcami. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomiono szpitale i kuchnie polowe. Zaczęła działać prasa powstańcza oraz radiostacja. Ekipy filmowe zaczęły pracę niemal natychmiast.
 • Powstańcy byli pewni, że alianci pomogą. Byli przekonani, że powstanie potrwa maksymalnie tydzień. Cały czas wierzyli, że istnieje porozumienie alianckie, że z Zachodu przyjdzie pomoc. 
 • Słabnąca siła niemieckich wojsk. Klęska Wehrmachtu na froncie wschodnim.

Argumenty "Przeciw":

 • Komendatura Główna AK źle oceniła sytuację, wydając rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego doprowadziła do śmierci setek tysięcy mieszkańców miasta.
 •  Powstanie wybuchło bez poparcia rządu emigracyjnego w Londynie przez co w oczach aliantów zdeprecjonowało znaczenie tego rządu oraz jego zdolność do kontroli sytuacji w kraju.
 • W wyniku walk powstańczych znisznone zostały bezcenne zabytki Warszawy stanowiące wielowiekowy dorobek Polski.
 • Ludność cywilna w wielu przypadkach została pozostawiona sama sobie. Nie pomyślano o skutecznym systemie ewakuacji.
 • Wcześniejsze działania NKWD dawały jasny obraz, do czego mógł posunąć się Stalin i jaki był główny cel jego działań. 
 • Niewielkie zainteresowanie aliantów sprawą polską. Alianci odnosili się do Powstania Warszawskiego z wielką dezaprobatą. Co prawda wysłali sprzęt wojskowy, jedzenie i amunicję drogą lotniczą, jednak większość zrzutów dostała się w ręce Niemców. 
 • Największym beneficjentem Powstania Warszawskiego był Józef Stalin, który rękami Niemców pozbył się najbardziej wrogiej mu cześci Polskiego społeczeństwa.