Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Jakie cele miał realizować Związek Patriotów 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakie cele miał realizować Związek Patriotów

2 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Związek Patriotów Polskich - organizacja polityczna, powołana w marcu 1943 r. przez komunistów polskich w ZSRR.

Głównym celem Związku Patriotów Polskich była organizacja walki Polaków u boku Armmi Czerwonej. ZPP głosił postulaty zmian terytorialnych w powojennej Polsce, domagano się "sprawiedliwej granicy na wschodzie" oraz granicy "piastowskiej" na zachodzie. Ponadto w przyszłej Polsce miało dojść do przemian ustrojowych, a podstawę polityki zagranicznej miały stanowić przyjaźń i sojusz z ZSRR. Związek Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską i płk Zygmuntem Berlingiem na czele - władze RP na uchodźstwie uznawał za nielegalne.

  • Program polityczny ZPP był całkowicie zgodny z intencjami Józefa Stalina.