Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Porozumienie polsko - sowieckie. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Porozumienie polsko - sowieckie.

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wymień zagadnienia, które stanowiły największy problem w negocjacjach polsko - radzieckich .

Zagadnienia, które stanowiły największy problem w negocjacjach polsko - sowieckich:

  • konflikt o ziemie wschodnie - brak potwierdzenia przedwojennej wschodniej granicy Polski;
  • zgoda ZSRR na odwołanie postanowień układu Ribbentrop - Mołotow;
  • uznanie przez ZSRR polskich granic  - zgodnie z decyzjami traktatu ryskiego z 18 III 1921 r.;
  • nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Rządem Polskim na uchodźstwie;
  • tworzenie polskiego wojska z jeńców wziętych do niewoli po 17 września 1939 r.;
  • zwolnienie Polaków z sowieckich więzień i łagrów;

2. Oceń decyzję gen. Władysława Sikorskiego o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z ZSRR

Uważam, iż podpisanie układu Sikorski - Majski, pomimo licznych kontrowersji miało ostatecznie wiele pozytywnych skutków. Dzięki temu posunięciu wolność odzyskali polscy jeńcy więzieni w ZSRR, a także część cywilów. Powstanie armii polskiej gen. Władysława Andersa umożliwiło dużej liczbie uwolnionych na wyjazd z ZSRR. Oba państwa zobowiazały się do wspólnej walki z Niemcami. Ponadto Polacy znajdujący się w sowieckich łagrach mieli zostać objęci amnestią rządu sowieckiego. Ludności polskiej przywrócono obywatelstwo sprzed 17 września 1939 r.