Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień przyczyny deportacji ludności polskiej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień przyczyny deportacji ludności polskiej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Praca z mapą Zadanie

Przyczyny deportacji ludności polskiej w głąb III Rzeszy i ZSRR :

  • Zapewnienie Niemcom taniej siły roboczej, pracującej na potrzeby wojenne III Rzeszy.
  • Uzyskanie miejsca dla niemieckich osadników - wysiedlenie ludności Zamojszczyzny.
  • Pozbycie się krewnych jeńców wojennych przebywających w sowieckiej niewoli. 
  • Zniszczenie polskiej inteligencji - dążenie do wynarodowienia Polaków. 
  • Eliminacja Polaków, którzy mogliby przeszkodzić wprowadzeniu ustroju komunistycznego na obszarach zajętych przez ZSRR.