Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Orędzie prezydenta Roosevelta 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Orędzie prezydenta Roosevelta

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wyjaśnij, w jaki sposób prezydent USA ocenił postawę Japonii

Prezydent Stanów Zjednoczonych - Franklin Delano Roosevelt atak Japonii na główną bazę amerykańską na Pacyfiku w Pearl Harbor na Hawajach określił jako nikczemną i naganną. Zaznaczył, że atak był planowany z rozmysłem prze wiele dni i tygodni. Zaręczył, iż Amerykanie nie spoczną póki ich żołnierze nie doprowadzą do całkowitego zwycięstwa. W swoim orędziu, wygłoszonym 8 XII 1941 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych mówił: " Proszę, ażeby Kongres uchwalił, że od momentu niesprowokowanego i tchórzliwego napadu japońskiego w niedzielę, 7 grudnia, istnieje stan wojny między Stanami Zjednoczonymi i Cesarstwem Japonii ".

2. Wymień konsekwencje włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny

- Stany Zjednoczone czynnie wspierały wojska alianckie, głównie poprzez dostarczanie sprzętu i uzbrojenia drogą morską. 

- Rozpoczęła się wojna USA z Japonią. 

- Flota amerykańska włączyła się do Bitwy o Atlantyk. 

- Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w działania zbrojne stało się punktem zwrotnym II wojny światowej. USA wraz ze swoim przemysłem i bezpiecznym terytorium stały się bazą surowcową i źródłem rezerw ludzkich, które ostatecznie przeważyły w walce z państwami Osi.