Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Europa pod okupacją niemiecką.

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień kraje, w których znajdowały się niemieckie obozy koncentracyjne

 • Niemcy
 • Polska
 • Holandia
 • Litwa
 • Łotwa 
 • Estonia

2. Wskaż państwa, gdzie działały organizacje kolaboracyjne

 • Francja 
 • Norwegia 
 • Litwa 
 • Łotwa 
 • Estonia
 • Polska - Generalne Gubernatorstwo 
 • Chorwacja