Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Odpowiedz, jakie czynniki przesądziły o 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odpowiedz, jakie czynniki przesądziły o

1 Zadanie
2 Zadanie

Czynniki, które przesądziły o zwycięstwie Armii Czerwonej nad siłami Wehrmachtu :

- Trudne warunki klimatyczne - Niemcy nie byli przygotowani na szybkie nadejście zimy. Oddziałom Wehrmachtu brakowało odpowiedniego wyposażenia oraz ciepłej odzieży i obuwia. Odwilż sprawiła, że rosyjskie drogi i pola zmieniły się w błoto, w którym grzęzły całe oddziały niemieckie.

- Znaczna odległość od Niemiec - Oddziały Wehrmachtu nie były w stanie uzupełnić zapasów. 

- Zdecydowana kontrofensywa Armii Czerwonej  pod dowództwem gen. Georgija Żukowa - zatrzymanie niemieckiego natarcia, odrzucenie wojsk Wehrmachtu na odległość ok. 200 km od Moskwy.

- Braki w niemieckim wyposażeniu - Armia Czerwona była zdecydowanie lepiej uzbrojona. ZSRR górował nad Niemcami liczbą produkowanych czołgów. Sowieci byli bardziej mobili od Wehrmachtu.

- Zmiana organizacji w Armii Czerwonej i sposobu prowadzenia przez nią działań wojennych - Rosjanie szybko się uczyli. Wyciągali prawidłowe wnioski ze swoich porażek. Dowodzenie scentralizowano, zorganizowano wojska pancerne i zmechanizowane, zreorganizowano lotnictwo. Dużą rolę odegrała także łączność.

- Nieudane oblężenie Leningradu przez wojska niemieckie. 

- Klęska niemieckich oddziałów gen. Friedricha Paulusa pod Stalingradem - przegrana stanowiła wielki cios militarny i propagandowy dla III Rzeszy.

- Ostateczne zwycięstwo Sowietów w bitwie na Łuku Kurskim .