Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Front wschodni w latach 1941 - 1943 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Front wschodni w latach 1941 - 1943

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień główne miasta ZSRR zajęte przez wojska niemieckie do końca 1941 r.

 • Kijów
 • Charków
 • Rostów nad Donem
 • Kursk
 • Homel
 • Smoleńsk
 • Briańsk
 • Mińsk
 • Witebsk
 • Psków
 • Nowogród

2. Wskaż tereny odzyskane przez Armię Czerwoną w latach 1942 - 1943 .

 • Ziemia Smoleńska
 • Ziemia Kijowska
 • Ziemia Charkowska
 • Obwód pskowski (Psków)
 • Południowe obszary Rosji - Rostów nad Donem - obszary wokół Morza Azowskiego