Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Europa w latach 1939 - 1941 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Europa w latach 1939 - 1941

Praca z mapą Zadanie

1. Wskaż tereny zagarnięte przez ZSRR w latach 1939 - 1941 .

 • Polska - Kresy Wschodnie oraz tereny aż po wschodnią Lubelszczyznę.
 • Estonia
 • Łotwa 
 • Litwa
 • Karelia 
 • Besarabia

2. Wymień kraje będące sojusznikami państw osi .

Państwa Osi - III Rzesza, Włochy, Japonia.

Ich sojusznicy :

 • Austria
 • Węgry
 • Rumunia
 • Słowacja 
 • Bułgaria 
 • Jugosławia (była któtko członkiem państw Osi)
 • Finlandia