Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W jaki sposób Związek Radziecki zajął 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W jaki sposób Związek Radziecki zajął

1 Zadanie

W czerwcu 1940 r. władze sowieckie doprowadziły do obalenia rządów w republikach bałtyckich. Pretekstem stały się bezzasadne oskarżenia o antysowieckie wystąpienia i ostrzelanie baz Armii Czerwonej. Aresztowano i zesłano do łagrów miejscowe elity polityczne. Ponadto, Sowieci zorganizowali wybory, w wyniku których powołano nowe prorosyjskie władze. Skierowały one do Moskwy prośbę o włączenie państw bałtyckich do ZSRR.