Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przedstaw konflikt polsko - ukraiński w Galicji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Konflikt polsko - ukraiński w Galicji Wschodniej :

W Galicji Wschodniej Polacy stanowili trzydziestoprocentową mniejszość. Jednak w dużych miastach, przede wszystkim we Lwowie - górowali liczebnie nad Ukraińcami.

Konflikt polsko - ukraiński rozpoczął się walkami zbrojnymi na terenie Galicji Wschodniej w listopadzie 1918 r. Utworzenie dwóch państw ukraińskich - Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińskiej Republiki Ludowej - doprowadziło do nasilenia działań militarnych w początkach 1919 r. We Lwowie Ukraińcy zajęli  najważniejsze gmachy publiczne. Ludność polska nie chciała się  z tym pogodzić i chwyciła za broń, aby walczyć przeciw Ukraińcom. Spontanicznie powstały oddziały złożone z żołnierzy Wojska Polskiego, bojowników POW i ochotników. W szeregach polskich obrońców Lwowa znalazło się dużo młodzieży - przede wszystkim uczniów polskich szkół. Nazwano ich Orlętami Lwowskimi. Walki w mieście toczyły się do 22 listopada. W lipcu 1919 r. ofensywa Wojska Polskiego wyparła Ukraińców za rzekę Zbrucz. 

Skutki konfliktu polsko - ukraińskiego w Galicji Wschodniej :

  • Klęska Ukraińców i wyparcie ich za rzekę Zbrucz. 
  • Tereny Galicji Wschodniej uznano na arenie międzynarodowej za część państwa polskiego.
  • Śmierć setek Orląt Lwowskich.
  • Upadek nadziei ukraińskich na stworzenie własnego państwa.
  • Klęska ukraińskiego ruchu narodowego.