Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Tajny protokół 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

1. Odpowiedz, jakie decyzje wobec ziem polskich zostały zawarte w tajnym protokole

W tajnym protokole podpisanym przez Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa polskie ziemie miały zostać podzielone pomiędzy III Rzeszę a Związek Sowiecki. Przypieczętowana została wówczas decyzja o rozpoczęciu II wojny światowej i dokonaniu IV rozbioru Polski. Linia graniczna, rozdzielająca strefy wpływów obu agresorów miała przebiegać wzdłuż rzek - Narew, Wisła, San. Ponadto zaznaczano: " Kwestia, czy interesy obydwu stron pozwolą na to, że wyda się pożądane utrzymanie niezależnego państwa polskiego oraz jak przebiegać będą granice tego państwa, może zostać definitywnie wyjaśnione dopiero w miarę dalszego rozwoju sytuacji politycznej ".

2. Wymień ziemie, które miały otrzymać ZSRR w wyniku układu z Niemcami .

  • Polskie ziemie rozgraniczone wzgłuż rzek - Narew, Wisła, San - Wieleńszczyzna, Polesie, Lubelszczyzna, Wołyń, Galicja Wschodnia.
  • Kraje bałtyckie - Estonia oraz Łotwa;
  • Finlandia;
  • Besarabia;