Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, na czym polegała idea 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, na czym polegała idea

1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie

Idea prometejska obozu piłsudczykowskiego polegała na przypisywaniu Polsce zbawczej roli w Europie Wschodniej, znajdującej się pod dominacją rosyjską. Józef Piłsudski dążył do zbudowania za wschodnią granicą państw skonfederowanych z Polską, walczących wspólnie z imperialistyczną Rosją Radziecką. Niestety, II RP okazała się państwem zbyt słabym zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym, aby narzucić swoją koncepcję sąsiednim krajom i doprowadzić do kryzysu w ZSRR.