Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Zadania polskiej polityki zagranicznej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zadania polskiej polityki zagranicznej

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wymień priorytety polskiej polityki zagranicznej wskazane przez Józefa Piłsudskiego .

- prowadzenie polityki balansowania między Berlinem a Moskwą. 

- utrzymanie przymierza Polski z Francją i Rumunią.

- zepchnięcie na dalszy plan stosunków polsko - angielskich i polsko - włoskich.

- polityka zagraniczna Polski wobec sąsiadów - Piłsudski dążył do realizacji politycznej idei "Międzymorza", która zakładała stworzenie federacji państw Europy Środkowej pod przewodnictwem Polski.

2. Wyjaśnij, jak - w opinii marszałka - wyglądała sytuacja międzynarodowa w 1934 r .

Józef Piłsudski samodzielnie decydował o ułożeniu stosunków Polski z sąsiadami, zwłasza Niemcami i Zwiazkiem Radzieckim. Zakładał, że nie wolno pozwolić na porozumienie się tych państw przeciwko Polsce, która musi zachować równowagę w stosunkach z nimi. Oznaczało to, że Polska nie może zawierać z żadnym z nich układów przeciwko drugiemu. Powinna natomiast przestrzegać zasadę "równej odległości" pomiędzy Berlinem i Moskwą (polityka równowagi). Piłsudski uważał, że należy utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Krytykował politykę Ligii Narodów. Zaznaczał, że zasięg zaiteresowań Ligi powinien zostać organiczony. Marszałek zauważył, że w stosunkach niemiecko - rosyjskich nastąpił kryzys. Nie wierzył jednak w trwałe nieporozumienie pomiędzy Berlinem a Moskwą.

26 stycznia 1934 r.  polskiej dyplomacji udało się podpisać na 10 lat polsko - niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach. Uzupełniały ją: porozumienie prasowe o wyrzeczeniu się agresywnej propagandy i układ o zakończeniu wojny celnej. Ponadto 5 maja 1934 r. został przedłużony na dalsze 10 lat polsko - radzicki układ o nieagresji . W dodatkowym protokole ZRSS uznał wschodnią granicę Polski.