Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Rzeczypospolitej :

  • Lata zaborów przyniosły wielkie zróżnicowanie gospodarcze. Wielkopolska, Pomorze oraz część Górnego Śląska - dysponowały dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dawny zabór rosyjski oraz Galicja - były znacznie opóźnione cywilizacyjnie. 
  • Działania wojenne podczas I wojny światowej i walki o granice przyniosły wielkie zniszczenia kraju. 
  • Odradzająca się Rzeczpospolita praktycznie nie posiadała własnych kapitałów inwestycyjnych. 
  • Niska opłacalność produkcji rolnej. Duże gospodarstwa chłopskie istniały tylko w Wielkopolsce, na Kresach Wschodnich przeważały małe i przeludnione zagrody, które nie były w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. 
  • Odcięcie łódzkich i warszawskich zakładów włókienniczych od dotychczasowych rynków zbytu.
  • Problemy aprowizacyjne. Brak linii kolejowych łączących poszczególne województwa.
  • Brak portu pozwalajacego na eksport towarów drogą morską.