Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Scharakteryzuj i oceń rządy obozu sanacji 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj i oceń rządy obozu sanacji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Sanacja była ugrupowaniem związanym z Józefem Piłsudskim, powstałym po przewrocie majowym w 1926 r. Spoiwem ruchu był autorytet marszałka Józefa Piłsudskiego, a programem - uznanie wiodącej roli państwa w życiu społecznym, zasada silnego rządu i konsolidacja społeczeństwa wokół apolitycznej armii. Sanacja skupiała przede wszystkim środowiska kombatanckie, dawnych legionistów i członków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Piłsudczycy nie sformuowali jednej organizacji politycznej, do celów wyborczych utworzyli Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (działający w latach 1928 - 1935) skupiający oprócz wymienionych powyżej środowisk również prorządowe grupy ludowców, konserwatystów i związkowców. Na jego czele stanął jeden z najbliższych współpracowników marszałka - Walery Sławek. Walka  wyborcza, podczas której zdarzały się " cuda nad urną " - fałszerstwa wyborcze, zakończyła się zwycięstwem samacji. Piłsudczykom nie udało się jednak zdobyć większości, pozwalającej na zmianę konstytucji, co było jednym z głównych celów Józefa Piłsudskiego.

Działalność "grupy pułkowników" zmierzała do coraz większej kontroli państwa nad życiem politycznym i społecznym. Tzw. wybory brzeskie zapewniły sanacji bezwzględną przewagę w parlamencie, a tym samym wpływ na ustawodawstwo. Ograniczona została rola partii politycznych, a w 1935 r. uchwalono zaproponowaną przez sanację konstytucję kwietniową. W Berezie Kartuskiej na Polesiu utworzono obóz "odosobnienia" dla osób podejrzanych politycznie, gdzie osadzano bez specjalnego zezwolenia sądowego przeciwników politycznych obozu rządzącego. Kierowani tam ludzie poddawani byli szykanom, biciu oraz przymusowi bezsensownej pracy. Zasady kierujące życiem obozowym były niezwykle okrutne i rygorystyczne, a wobec osadzonych stosowano sadystyczne metody represji. Do Berezy trafiali działacze nielegalnych lub zdelegalizowanych przez rządy sanacyjne Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (UON), Obozu Narodowo Radykalnego (ONR), Komunistycznej Partii Polski (KPP) oraz ludzie związani ze Stronnictwem Ludowym (SL) i Polską Partią Socjalistyczną (PPS). Do wybuchu wojny przez obóz przewinęło się około 3 tys. osób. Według historyka prof. Pawła Wieczorkiewicza  - Bereza miała łamać charaktery ludzi tam kierowanych, łamać, ale nie zabijać.

Po śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 1935 r. - w obozie sanacji doszło do rozdźwięków na tle różnic ideologicznych i programowych. Podjęto również walkę o schedę po marszałku. Po rozwiązaniu BBWR-u utworzono Obóz Zjednoczenia Narodowego (tzw. " Ozon "), który miał skupić społeczeństwo polskie wokóło marszałka Rydza-Śmigłego.