Chemia
 
Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Co oznaczają pojęcia: solwatacja i hydratacja? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Solwatacja -  proces otaczania jonów lub cząsteczek substancji rozpuszczonej przez cząsteczki rozpuszczalnika; ma zasadnicze znaczenie dla procesu rozpuszczania

Hydratacja - jest to proces solwatacji dla przypadku gdy rozpuszczalnikiem jest woda

 

Bardziej ogólnym pojęciem jest więc pojęcie solwatacji