Chemia
 
Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Zapisz symbolicznie przebieg procesu dysocjacji... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz symbolicznie przebieg procesu dysocjacji...

1 Zadanie

a) wodorotlenek sodu

 

cząsteczka wodorotlenku sodu dysocjuje na  kation sodu anion wodorotlenkowy

 

b) wodorotlenek potasu

 

cząsteczka wodorotlenku potasu  dysocjuje na  kation potasu  i  anion wodorotlenkowy

 

 

c) wodorotlenek wapnia

 

cząsteczka wodorotlenku wapnia  dysocjuje na  kation wapnia  i  aniony wodorotlenkowe

 

 

d) kwas solny

 

cząsteczka kwasu chlorowodorowego dysocjuje na kation wodoru anion chlorkowy

 

e) kwas siarkowodorowy

 

cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na  dwa kationy wodoru anion siarczkowy

 

f) kwas azotowy(V)

 

cząsteczka kwasu azotowego(V) dysocjuje na kation wodoru anion azotanowy(V)

 

g) kwas siarkowy(VI)

 

cząsteczka kwasu siarkowego(VI) dysocjuje na  dwa kationy wodoru anion siarczanowy(VI)

 

h) kwas węglowy

 

cząsteczka kwasu węglowego dysocjuje na dwa kationy wodoru anion węglanowy

 

i) kwas fosforowy(V)

 

cząsteczka kwasu fosforowego(V) dysocjuje na  trzy kationy wodoru anion fosforanowy(V)