Chemia
 
Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Na podstawie wykresu zamieszczonego... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie wykresu zamieszczonego...

5 Zadanie
6 Zadanie

Emisja tlenku siarki(IV) do atmosfery na terenie Unii Europejskiej zmniejszyła się o ok. 7 tys. ton w przeciągu 10 lat (1995-2005)