Chemia
 
Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Zmiany na powierzchni waty stalowej...

Doświadczenie 3.6.3 Zadanie

Sprzęt laboratoryjny:  cylinder miarowy, szkiełka zegarkowe

Odczynniki : wata stalowa, tlenek siarki(IV)

Schemat:

Obs erwacje:  wata stalowa w cylindrze czarnieje a następnie pokrywa się brunatnym nalotem

Wnioski:  Tlenek siarki(IV) będący składnikiem suchego kwaśnego opadu powoduje niszczenie konstrukcji metalowych i przyspiesza korozję