Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Na podstawie informacji.. . 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na podstawie informacji.. .

7 Zadanie
8 Zadanie

 

- roztwór wodny badanej substancji przewodzi prąd elektryczny

Skoro roztwór badanej substancji przewodzi prąd elektryczny to związkiem rozpuszczonym musi być kwas, zasada bądź sól

-roztwór wodny badanego związku chemicznego barwi papierek uniwersalny na zółto

Skoro papierek uniwersalny barwi się na żółto, jest więc to roztwór o odczynie obojętnym. Nie może więc to być kwas ani zasada a sól - sól mocnego kwasu i mocnej zasady lub słabego kwasu i słabej zasady

-kation powstający w wyniku procesu dysocjacji elektrolitycznej tego związku jest dwudodatni i ma konfigurację elektronową taką jak argon. Tworzy on również sieć krystaliczną tlenku powszechnie używanego w budownictwie

Katonem tym jest kation wapnia Ca2+

-wzór anionu powstającego w wyniku procesu dysocjacji elektrolitycznej tego związku zawiera symbole dwóch niemetali

Jest więc to anion reszty kwasowej pochodzącej od kwasu tlenowego

-w wyniku reakcji chemicznej szukanego związku chemicznego z węglanem sodu po stronie substratów i produktów znajdują się związki wchodzące w skład powszechnie stosowanych nawozów, nazywanych saletrami. Drugi z produktów reakcji jest składnikiem kredy i marmuru

 

Saletry to sole kwasu azotowego(V) a skłądnikiem kredy i marmuru jst węglan wapnia. Dzięki zapisanemu powyżej równaniu reakcji można dojść do wniosku, że szukanym związkiem jest azotan(V) wapnia

azotan(V) wapnia