Chemia
 
Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Sprzęt laboratoryjny:  szalka petriego, pipeta

Odczynniki:  roztwór węglanu sodu, roztwór kwasu siarkowego(VI)

Schemat:

Obserwacje:  Po dodaniu kwasu do roztworu soli kwasu węglowego pojawia się piana

Wnioski: Kwas siarkowy(VI) reaguje z węglanem sodu. W wyniku reakcji powstaje tlenek węgla(IV)