Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co to jest demokracja? Kiedy 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Demokracja to ustrój państwa, w którym władza sprawowana jest przez przedstawicieli całego społeczeństwa. Często w dosłownym tłumaczeniu oznacza władzę spoczywającą w rękach ludu. Korzenie współczesnych systemów demokratycznych tkwią w starożytnej Grecji, gdzie od końca VI w. p.n.e. w ateńskiej polis, za sprawą polityka Klejstenesa, zaczął się kształtować ustrój, w którym obywatele będący członkami Zgromadzenia Ludowego odgrywali bardzo istotną rolę w sprawowaniu rządów. Ustrój demokratyczny charakteryzuje się pluralizmem politycznym i ideologicznym, trójpodziałem władzy a także przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich.

  • Demokracja ateńska narodziła się wraz z reformami Klejstenesa, zapoczątkowanymi w 508/507 r. p.n.e. Jej podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym czyli eklezji. Prawo takie posiadali jedynie mężczyźni, pod warunkiem, że ich rodzice byli obywatelami ateńskimi.