Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
  • Obywatelem Aten mógł zostać jedynie mężczyzna, osobiście wolny i urodzony w Atenach, posiadający rodziców Ateńczyków.

Kobiety nie posiadały praw politycznych, nie mogły sprawować rządów ani brać udziału w głosowaniach. Praw obywatelskich pozbawieni byli także cudzoziemcy oraz niewolnicy.