Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób ukształtował się ustrój Sparty 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Za twórcę systemu społecznego i ekonomicznego swojego państwa, Spartanie uważali Likurga. Dokładne daty jego życia nie są znane. Uczeni wskazują na IX, VIII lub VII wiek p.n.e. Wcześniej w Sparcie miały panować najgorsze prawa. Likurg zastąpił je doskonałymi reformami, spisanymi w tzw. Wielkiej Rhetrze , która stanowiła fundament ustroju politycznego Sparty. Wprowadzała regularne posiedzenia zgromadzenia ludowego i potwierdzała dominującą rolę królów oraz rady starszych, zwanej geruzją. Likurgowi przypisano również autorstwo koncepcji wyodrębnienia należących do państwa działek ziemi, użytkowanych przez obywateli i przekazywanych przez ojców najstarszym synom. Od czasów Likurga w Sparcie panowały surowe prawa, równość majątkowa oraz absolutny prymat dobra wspólnego nad interesem jednostki.