Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Kim byli heloci, spartiaci, periojkowie? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kim byli heloci, spartiaci, periojkowie?

3 Zadanie
4 Zadanie
  • Heloci - byli niewolnikami, wywodzącymi się z podbitej ludności Peloponezu. Nie mogli opuszczać wsi, w której mieszkali, a większość uzyskanych plonów oddawali swojemu panu. Uprawiali ziemię należącą do Spartan i bez ich zgody nie mogli opuszczać miejsca zamieszkania.
  • Spartiaci - dorośli, pełnoprawni obywatele Sparty, stanowili uprzywilejowanę elitę państwa spartańskiego. Spartanin mógł bezkarnie zabijać helotów.
  • Periojkowie - wywodzili się z podporządkowanej Spartanom ludności Peloponezu, jednak w przeciwieństwie do helotów zachowali wolność osobistą i własną ziemię. Podobnie jak Spartanie zobowiązani byli do służby w armii i płacenia podatków, jednak nie posiadali praw obywatelskich. Zajmowali się głównie handlem oraz rzemiosłem.