Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Czym były polis? Dlaczego w Grecji 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Czym były polis? Dlaczego w Grecji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Polis - stanowiła podstawową formę państwowości w cywilizacji greckiej. Nazwę tę na ogół tłumaczy się jako "miasto-państwo". Poleis (l.mn.) cechowały niewielka rozmiary oraz liczba ludności. Status ich obywateli mieli wyłącznie dorośli mężczyźni, tworzący głównie wspólnotę polityczną i religijną. Praw obywatelskich nie posiadały kobiety a także niewolnicy i cudzoziemcy.

W Grecji nie powstało jedno państwo a wiele małych miast - państw, zwanych polis, ponieważ osady Hellenów były oddzielone od siebie niedostępnymi górami, przez które nie prowadziły żadne drogi.