Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw w punktach losy narodu wybranego 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przedstaw w punktach losy narodu wybranego

11 Zadanie
12 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Losy narodu wybranego od czasów Abrahama do zakończenia "niewoli babilońskiej" .

  • Żydzi uważają za swoich przodków patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. 
  • Według tradycji biblijnej Abraham dotarł do Ziemi Obiecanej (Kanaan) ok. XIX wieku p.n.e. , po upuszczeniu miasta Ur w Mezopotamii. 
  • Izraelici, zajmujący się pasterstwem osiedlili się we wchodniej części delty Nilu i przez kilka wieków podlegali władzy egipskiej. Wzrost obciążeń ze strony faraona oraz królewskich dostojników doprowadził do ucieczki Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesz (prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e. ). 
  • Po wieloletniej podróży przez półwysep Synaj Hebrajczycy dotarli nad rzekę Jordan. 
  • Do połowy XI wieku p.n.e. zajęli obszar południowego Kanaanu oraz większość górzystych terenów Galilei, Judei oraz Samarii. 
  • Na początku X wieku p.n.e. powstało królestwo żydowskie.
  • Okres świetności państwa Izraelitów przypada na czasy panowania królów Dwida i Salomona. Za panowania Dawida - Jerozolima stała się stolicą państwa. Salomon zbudował w mieście wielką świątynię poświęconą Jahwe. Odtąd miasto przez kolejne tysiąclecia było świętym miejscem jednoczącym wszystkich wyznawców religii żydowskiej. 
  • Po śmierci Salomona królestwo żydowskie rozpadło się na Izrael oraz Judę. 
  • W VIII wieku p.n.e. Izrael dostał się pod panowanie asyryjskie. Na początku VI wieku p.n.e. Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Wielu mieszkańców wysiedlono do Babilonu i innych miast Mezopotamii. Zapoczątkowało to 60 - letni okres niewoli babilońskiej. Zakończyło go zdobycie Babilonu przez króla Persów - Cyrusa Wielkiego w 538 roku p.n.e