Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Chwała tobie, wielki boże! Przybyłem 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Chwała tobie, wielki boże! Przybyłem

Tekst źródłowy Zadanie
  • Jakie czyny Egipcjanie uznawali za grzechy?

- wykroczenia przeciwko bliźnim;

- celowe i umyślne szkodzenie poddanym;

- czyny nieprawości i zła;

- głodzenie ludzi / poddanych;

- wywoływanie u ludzi płaczu;

- zabijanie, podjudzanie do zabójstwa;

- zadawanie cierpienia bliźnim;

- szkodzenie nowo narodzonym dzieciom;