Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jakim celu Hammurabi sporządził swój 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Hammurabi sporządził swój kodeks, aby uporządkować prawo w swym królestwie, usprawnić pracę urzędników, wymierzyć sprawiedliwość oraz zapewnić opiekę słabszym obywatelom, wdowom oraz sierotom. 

Według słów samego władcy - Kodeks Hammurabiego powstał - po to, aby silny słabego nie krzywdził, aby sierocie i wdowie oddana została sprawiedliwość, [...] aby prawo kraju ukierunkować, aby wyroki kraju słusznie rozstrzygane były, aby pokrzywdzonemu oddano sprawiedliwość".