Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto

Tekst źródłowy Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Skąd zdaniem Hammurabiego, pochodzi jego władza? 

- Zdaniem Hammurabiego, jego władza pochodzi od bogów. Pisze: "Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto jestem pasterzem (...) ".

  • Jaki jest stosunek króla do innych władców? 

- Król Babilonu uważa się za najwyższego z ziemskich władców. Jego potęga nie ma sobie równej. Cyt. " Jam jest król, który jest największy pomiędzy królami. Moje słowa są cenne, moja potęga nie ma równej sobie ".