Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dlaczego sumeryjskie miasta nazywamy 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dlaczego sumeryjskie miasta nazywamy

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Sumeryjskie miasta nazywamy miastami - państwami , ponieważ ich terytorium obejmowało okoliczne wioski, a na czele każdego z nich stał król - kapłan , przewodniczący najważniejszym uroczystościom religijnym. Władców uważano za pośredników między ludźmi a bogami. Mieszkańcy miast - państw trudnili się przede wszystkim rzemiosłem, handlem oraz usługami. 

Do najważniejszych sumeryjskich miast - państw należały :

  • Ur 
  • Uruk
  • Lagasz 
  • Kisz