Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wymień najważniejsze zmiany, jakie spowodowała 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień najważniejsze zmiany, jakie spowodowała

10 Zadanie
11 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze zmiany, jakie spowodowała rewolucja neolityczna :

  • w okresie neolitu nastąpiło przejście z koczowniczego na osiadły tryb życia;
  • ludzie nauczyli się uprawiać ziemię, obsiewać ją ziarnem, zbierać plony i magazynować zapasy żywności;
  • narodziło się rolnictwo;
  • udomowiono zwierzęta i rozpoczęto ich hodowlę;
  • zaczęto wytwarzać udoskonalone narzędzia - siekiery, noże, sierpy z kamiennymi ostrzami oraz neolityczne "wiertarki";
  • w osadach nastąpił podział ról - tak narodziły się pierwsze zawody oraz specjalizacje;
  • zapoczątkowano metalurgię;
  • człowiek opanował pierwsze warsztaty rzemiosła - garncarstwo i tkactwo;
  • nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności;